Yöneylem Araştırması Derneği (YAD), Yöneylem Araştırmasının ülkemizde tanıtılmasına, yaygınlaştırılmasına ve uygulanmasına katkıda bulunmak amacı ile 1975 yılında kurulmuştur.

Haziran 1975’de Gebze’deki Marmara ve Bilimsel ve Endüstriyel Araştırma Enstitüsünde yapılan ilk Genel Kurul toplantısında aşağıdaki yönetim kurulu seçilmiştir:

YAD’ın başlıca amaçları ve faaliyetleri:

  1. Üyeler arasında bilimsel ve mesleki birlik kurmak,
  2. Bilgi alişverişi yoluyla Türkiye’de yöneylem araştırmasını geliştirmek,
  3. Yöneylem araştırmasının gelişmesini ve genel olaral bilime katkıda bulunmasını sağlayıcı faaliyetlerde bulunmak,
  4. Aynı ve ilişkin alanlarda faaliyet gösteren yerli ve yabancı kuruluşlarla haberleşme, bilgi alışverişi ve işbirliğinde bulunmak,
  5. Yöneylem araştırmasının ulusal kalkınmaya olan katkısını topluma belirtmek ve gerek kamu gerekse özel sektör kuruluşlarında yöneylem araştırması yöntemlerinin benimsenmesine çalışmak,
  6. Konferans, seminer ve toplantılar düzenlemek ve süreli yayınlar çıkarmaktır.

Yönetim Kurulu

M. Selim Aktürk
M. Selim Aktürk

Başkan

Bilkent Üniversitesi
Bahar Yetiş Kara
Bahar Yetiş Kara

Genel Sekreter

Bilkent Üniversitesi
Seçil Savaşaneril

Sayman

Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Cem İyigün

Üye

Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Gürkan Öztürk

Üye

Eskişehir Teknik Üniversitesi

Yöneylem Araştırması Derneği Başkanları

1975 – 1979 Halim Doğrusöz Orta Doğu Teknik Üniversitesi
1979 – 1981 Melih Celasun Orta Doğu Teknik Üniversitesi
1981 – 1989 Ataç Soysal İstanbul Teknik Üniversitesi
1989 - 1996 Ömer Saatçioğlu Orta Doğu Teknik Üniversitesi
1996 - 2001 Çağlar Güven Orta Doğu Teknik Üniversitesi
2001 - 2003 Nesim Erkip Orta Doğu Teknik Üniversitesi
2003 - 2005 Haldun Süral Orta Doğu Teknik Üniversitesi
2005 – 2007 Refik Güllü Boğaziçi Üniversitesi
2007 – 2009 Refik Güllü Boğaziçi Üniversitesi
2009 – 2011 Taner Bilgiç Boğaziçi Üniversitesi
2011 – 2013 Taner Bilgiç Boğaziçi Üniversitesi
2013 - 2015 Mehmet Selim Aktürk Bilkent Üniversitesi
2015 - 2017 Mehmet Selim Aktürk Bilkent Üniversitesi
2017 - 2019 Mehmet Selim Aktürk Bilkent Üniversitesi
2019 - 2021 Mehmet Selim Aktürk Bilkent Üniversitesi