Yöneylem Araştırması Derneği Hakkında

Yöneylem Araştırması Derneği (YAD), Yöneylem Araştırmasının ülkemizde tanıtılmasına, yaygınlaştırılmasına ve uygulanmasına katkıda bulunmak amacı ile 1975 yılında kurulmuştur.

Haziran 1975’de Gebze’deki Marmara ve Bilimsel ve Endüstriyel Araştırma Enstitüsünde yapılan ilk Genel Kurul toplantısında aşağıdaki yönetim kurulu seçilmiştir:

 • Başkan: Halim Doğrusöz
 • Başkan Yardımcısı: Ünver Çınar
 • Genel Sekreter: Muhittin Oral
 • Sayman: Kutay Arman
 • Üye: Erkut Yücaoğlu
 • Üye: Ataç Soysal

YAD’ın başlıca amaçları ve faaliyetleri:

 1. Üyeler arasında bilimsel ve mesleki birlik kurmak,
 2. Bilgi alişverişi yoluyla Türkiye’de yöneylem araştırmasını geliştirmek,
 3. Yöneylem araştırmasının gelişmesini ve genel olaral bilime katkıda bulunmasını sağlayıcı faaliyetlerde bulunmak,
 4. Aynı ve ilişkin alanlarda faaliyet gösteren yerli ve yabancı kuruluşlarla haberleşme, bilgi alışverişi ve işbirliğinde bulunmak,
 5. Yöneylem araştırmasının ulusal kalkınmaya olan katkısını topluma belirtmek ve gerek kamu gerekse özel sektör kuruluşlarında yöneylem araştırması yöntemlerinin benimsenmesine çalışmak,
 6. Konferans, seminer ve toplantılar düzenlemek ve süreli yayınlar çıkarmaktır.
YAD Yönetimi YAD Başkanları