YAD Olağan Genel Kurulu

Sayın Üyemiz,

Yöneylem Araştırması Derneğinin olağan genel kurulu 27 Aralık 2021 Pazartesi günü saat 17.30’da ODTÜ Endüstri Mühendisliği Bölümü’nde aşağıdaki gündemle toplanacaktır. Bu tarihte çoğunluk sağlanamadığı takdirde Genel Kurul 14 Ocak 2022 Cuma günü aynı yerde saat 17:30’da çoğunluk aranmaksızın toplanacaktır.

Dernek yönetim kurulu adına hepinizi genel kurula katılmaya davet ediyorum. Derneğin faaliyetleri hakkındaki görüşlerinizi ve önerilerinizi genel kurula taşımanız derneğimiz ve mesleğimiz açısından önemli olacaktır. Genel kurulda görüşmek dileği ile işlerinizde başarı ve esenlikler diler, saygılar sunarım.

Prof. Dr. M. SelimAktürk
YAD Başkanı

Gündem

  1. Yoklama
  2. Genel Kurul divanının oluşturulması
  3. Faaliyet raporunun tartışılması
  4. Denetleme kurulu raporunun tartışılması
  5. Yönetim kurulunun ibrası
  6. Bütçenin onaylanması
  7. Yeni yönetim kurulunun seçilmesi
  8. Öneriler