YAD Application Competition

Yöneylem Araştırması Derneği (YAD) her yıl YAD Uygulama Ödülü vermektedir. 2019 yılında düzenlenen 39. Ulusal Yöneylem Araştırması ve Endüstri Mühendisliği Kongresi sırasında Uygulama Ödülü verilecektir. YAD Uygulama Ödülü Türkiye sınırları içinde faaliyetlerine devam eden bir işletmede ağırlıklı olarak endüstri mühendisliği ve/veya yöneylem araştırması yöntemleri kullanılarak gerçekleştirilen proje çalışmalarına açıktır. Projelerin tamamlanmış, uygulamaya alınmış ve uygulandığı işletme için ölçülebilir yarar sağlamış olması gerekmektedir. Kullanılan YA/EM yöntemlerinin açıkça belirtilmiş olması beklenir.

Who can attend?

YAD Uygulama Ödülüne başvurabilmek için aşağıdaki başvuru koşulları sağlanmalıdır.

 • İşletme, Türkiye sınırları içinde faaliyet gösteren bir kurum olmalıdır.
 • Ödüle başvuran proje ekibi ağırlıklı olarak işletme çalışanlarından oluşmalıdır.
 • Proje ekibine işletme dışından katkıda bulunmuş akademik ya da akademik olmayan danışmanlar da katılabilirler.
 • Proje çalışması, yarışmaya son katılım tarihinden en fazla beş yıl önce başlatılmış olmalıdır.
 • Projenin uygulamaya alınmış olması ve ölçülebilir sonuçlarının işletme tarafından belirtilmiş olması gerekmektedir.
 • Proje çalışması daha önceki yıllarda YAD Uygulama Ödülü yarışma finaline kalmamış olmalıdır.

YAD Uygulama Ödülü Seçici Kurulundan bir üye, projeye herhangi bir aşamada katkıda bulunmamış olmalıdır.

Participation Process

Yarışmaya başvuru için işletmenin kurumsal bilgileri ve ekip elemanlarına ait bilgilerini içeren başvuru formu (linkteki form formatı kullanılarak) ve proje raporu PDF, DOC ya da DOCX dosya biçiminde en geç 5 Haziran 2019’a kadar iyigun@metu.edu.tr adresine iletilmelidir.

Proje raporu şekil, tablo, kaynakça ve ekler dahil 25 sayfayı geçmeyecek şekilde (Times New Roman, 12 punto, tek satır aralığı kullanılarak) hazırlanmalıdır. Proje başvuruları seçici kurul tarafından değerlendirildikten sonra finale kalan proje ekipleri, çalışmalarını YAEM kongresinde 25 dakikalık bir sunuş halinde sunmak üzere davet edileceklerdir. Yapılan sözlü sunumların ardından dereceye giren projeler değerlendirme jürisi tarafından belirlenecek ve ödüller 13 Haziran 2019 günü  yapılacak Kongre Yemeğinde açıklanacaktır.

Değerlendirme Ölçütleri

Değerlendirme ölçütleri YAD Uygulama Ödülü yarışmasının ilk aşamasında olan projeler için şunlardır.

 • projenin işletme için olan önemi,
 • problemin tanımının açık ve sınırlarının net bir şekilde belirlenmiş olması,
 • YA/EM yöntemlerinin yaratıcı, doğru ve yerinde kullanımı,
 • projenin devreye alınmış olması,
 • performans ölçülerinin belirlenmiş ve ölçülmüş olması.

Finale kalan projeler,

 1. çalışmanın özgünlüğü,
 2. YA/EM yöntemlerinin yaratıcı, doğru ve yerinde kullanımı,
 3. performans ölçüleriyle ifade edilen kazançların büyüklüğü ve şirket için önemi,
 4. yazılı rapor ve sözlü sunum kalitesine,

göre değerlendirilir.

YAD Uygulama Yarışması hakkındaki sorularınız için, Cem İYİGÜN ( iyigun@metu.edu.tr) ile iletişime geçebilirsiniz.

Yad Uygulama Ödülü Önemli Tarihler

 • Başvuru formlarının ve proje raporlarının gönderilmesi 5 Haziran 2019
 • Finale katılacak projelerin açıklanması 7 Haziran 2019
 • Final sunumlarının yapılması 13 Haziran 2019