1

Üyelik Koşulları

2

Üyelik Formu

Üyelik Koşulları

Dernekler Kanununda belirtilen koşulları yerine getiren herkes üyelik formunu doldurarak Yöneylem Araştırması Derneği'ne üyelik başvurusu yapabilir. Üyeliğe kabul edilmek için, Yönetim Kurulu'nun onayı ve üyelik aidatı olan 50 TL'nin aşağıdaki banka hesabına gönderilmesi gerekmektedir.

Yöneylem Araştırması Derneği,
İş Bankası ODTÜ Şubesi
IBAN: TR50 0006 4000 0014 2290 3265 87

Üyeliğe kabul edilenler, her iki yılda bir yapılan genel kurulda tespit edilecek yıllık üyelik ödentisini ödemeyi kabul eder.

Aidat Ödeme

2023 yılı üyelik aidatı 50 TL’dir. Aşağıdaki banka hesabına gönderilebilir.

Yöneylem Araştırması Derneği,
İş Bankası ODTÜ Şubesi
IBAN: TR50 0006 4000 0014 2290 3265 87

Genel Kurula Katılma

Üyelik aidatı borcu olmayan üyeler, Genel Kurul'a katılabilirler. Borçlu üyeler, ödemelerini yapmaları koşulunda bu haklarını tekrar kazanırlar.

Üyelikten Ayrılma

Her üye, derneğe borcu olmamak koşuluyla istediği zaman Yönetim Kuruluna yazılı istifasını vermek yoluyla dernekten ayrılabilir. İstifa eden üyelerin tekrar derneğe alınmasında giriş kuralları uygulanır.

Üyelikten Çıkarılma

Derneğin şeref ve haysiyetine yakışmayacak davranışta bulunanlar, çalışmasına engel olanlar ve aleyhinde faaliyet gösterenler ile üç yıl üst üste üyelik aidatını ödemeyenler Yönetim Kurulu kararıyla dernekten çıkarılabilirler.