Üyelik


Üyelik Koşulları

Dernekler Kanununda belirtilen koşulları yerine getiren herkes üyelik formunu doldurarak Yöneylem Araştırması Derneği'ne üyelik başvurusu yapabilir. Üyeliğe kabul edilmek için, Yöneylem Araştırması Derneği üyesi iki kişi tarafından tavsiye edilmek ve Yönetim Kurulu'nun onayı gerekmektedir. Üyeliğe kabul edilenler, Genel Kurulun her iki yılda bir yapacağı toplantıda tespit edeceği yıllık üyelik ödentisini ödemeyi kabul eder.

Aidat Ödeme

2019 yılı üyelik aidatı 25 TL’dir. Aşağıdaki banka hesabına gönderilebilir.

Yöneylem Araştırması Derneği,

İş Bankası ODTÜ Şubesi - IBAN: TR50 0006 4000 0014 2290 3265 87

Ödeme belgesinin bir kopyası, e-posta yoluyla veya faks (312 2104786) ile yazışma adresine gönderilmelidir.

Genel Kurula Katılma

Üyelik aidatı borcu olmayan üyeler, Genel Kurul'a katılabilirler. Borçlu üyeler, ödemelerini yapmaları koşulunda bu haklarını tekrar kazanırlar.

Üyelikten Ayrılma

Her üye, derneğe borcu olmamak koşuluyla istediği zaman Yönetim Kuruluna yazılı istifasını vermek yoluyla dernekten ayrılabilir. İstifa eden üyelerin tekrar derneğe alınmasında giriş kuralları uygulanır.

Üyelikten Çıkarılma

Derneğin şeref ve haysiyetine yakışmayacak davranışta bulunanlar, çalışmasına engel olanlar ve aleyhinde faaliyet gösterenler ile üç yıl üst üste üyelik aidatını ödemeyenler Yönetim Kurulu kararıyla dernekten çıkarılabilirler.

Üye olmak için tıklayınız.