About Operational Research Society Of Turkey

Operational Research Society Of Turkey was founded in 1975 to contribute to the promotion, expansion and implementation of Operations Research in Turkey.

Haziran 1975’de Gebze’deki Marmara ve Bilimsel ve Endüstriyel Araştırma Enstitüsünde yapılan ilk Genel Kurul toplantısında aşağıdaki yönetim kurulu seçilmiştir:

 • Başkan: Halim Doğrusöz
 • Başkan Yardımcısı: Ünver Çınar
 • General Secretary: Muhittin Oral
 • Accountant: Kutay Arman
 • Member: Erkut Yücaoğlu
 • Member: Ataç Soysal

Main objectives and activities of YAD

 1. Establishing scientific and professional unity among members
 2. To improve operations research in Turkey, through the exchange of information
 3. Yöneylem araştırmasının gelişmesini ve genel olaral bilime katkıda bulunmasını sağlayıcı faaliyetlerde bulunmak,
 4. Aynı ve ilişkin alanlarda faaliyet gösteren yerli ve yabancı kuruluşlarla haberleşme, bilgi alışverişi ve işbirliğinde bulunmak,
 5. Yöneylem araştırmasının ulusal kalkınmaya olan katkısını topluma belirtmek ve gerek kamu gerekse özel sektör kuruluşlarında yöneylem araştırması yöntemlerinin benimsenmesine çalışmak,
 6. Konferans, seminer ve toplantılar düzenlemek ve süreli yayınlar çıkarmaktır.
YAD Yönetimi YAD Başkanları