Prof. Dr. Taner Bilgiç hakkında kamuoyuna duyuru:

Derneğimizin üyesi, iki dönem boyunca başkanlığını yapmış, Boğaziçi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi meslektaşımız Prof. Dr. Taner Bilgiç, üniversite yönetimi tarafından üç ay süre ile görevinden uzaklaştırılmıştır ve kampüse girişi engellenmektedir.

Anlaşılması hiçbir şekilde mümkün olmayan, bu son derece yanlış uzaklaştırma kararıyla birlikte, hocamız ofisine girememekte, kurumsal e-posta adresine ulaşamamakta, araştırmalarına devam edememekte, tez savunmalarına, öğrencilerinin mezuniyetine katılamamakta, ve hiçbir akademik faaliyetine devam edememektedir.

Prof. Dr. Taner Bilgiç, derneğimizde 2009-2013 yılları arasında başkanlık, 2001-2009 yılları arasında yönetim kurulu üyeliği görevlerini üstlenmiş ve halen derneğimizin EURO (Association of European Operational Research Societies) temsilcisi olarak görev yapmaktadır. Ayrıca 2020 yılındaki bölüm başkanlığı …

Duyurular

YA/EM 2023, 42. YA/EM Ulusal Kongremiz Gaziantep Üniversitesi ve Hasan Kalyoncu Üniversitesi ortaklığında "Sürdürülebilirlik için YA/EM" ana temasi 1-3 Kasım 2023 tarihlerinde (Cumhuriyetimizin 100. yılında) Gaziantep'de düzenlenecektir.

Devamını oku...

YA/EM 2022, 41. YA/EM Ulusal Kongremiz Pamukkale Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü tarafından “Değişen Dünyada YA/EM” ana teması ile 26-27 Ekim 2022 tarihlerinde Pamukkale Üniversitesi Kınıklı Yerleşkesinde düzenlenecektir.

Devamını oku...

Sayın Üyemiz,

Yöneylem Araştırması Derneğinin olağan genel kurulu 27 Aralık 2021 Pazartesi günü saat 17.30’da ODTÜ Endüstri Mühendisliği Bölümü’nde aşağıdaki gündemle toplanacaktır. Bu tarihte çoğunluk sağlanamadığı takdirde Genel Kurul 14 Ocak 2022 Cuma günü aynı yerde saat 17:30’da çoğunluk aranmaksızın toplanacaktır.

Dernek yönetim kurulu adına hepinizi genel kurula …

Devamını oku...

40. Yöneylem Araştırması - Endüstri Mühendisliği Kongresi 4-7 Temmuz 2021 tarihleri arasında çevrimiçi olarak düzenlenmiştir.

Kongre ile ilgili bilgilere www.yaem2021.org sayfasından erişebilirsiniz.

Devamını oku...

The 2021 doctoral colloquium was hosted by Galatasaray University on 4-5 November 2021. You can access the colloquium program and detailed information about the colloquium at https://yaemkol2021.gsu.edu.tr/

Devamını oku...

About

Yöneylem Araştırması Derneği (YAD), Yöneylem Araştırmasının ülkemizde tanıtılmasına, yaygınlaştırılmasına ve uygulanmasına katkıda bulunmak amacı ile 1975 yılında kurulmuştur.

Haziran 1975’de Gebze’deki Marmara ve Bilimsel ve Endüstriyel Araştırma Enstitüsünde yapılan ilk Genel Kurul toplantısında aşağıdaki yönetim kurulu seçilmiştir:

Başkan: Halim Doğrusöz
Başkan Yardımcısı: Ünver Çınar
Genel Sekreter: Muhittin Oral
Sayman: Kutay Arman
Üye: Erkut Yücaoğlu
Üye: Ataç Soysal

YAD’ın başlıca amaçları ve faaliyetleri

  • Üyeler arasında bilimsel ve mesleki birlik kurmak,
  • Bilgi alişverişi yoluyla Türkiye’de yöneylem araştırmasını geliştirmek,
  • Yöneylem araştırmasının gelişmesini ve genel olaral bilime katkıda bulunmasını sağlayıcı faaliyetlerde bulunmak,
  • Aynı ve ilişkin alanlarda faaliyet gösteren yerli ve yabancı kuruluşlarla haberleşme, bilgi alışverişi ve işbirliğinde bulunmak,
  • Yöneylem araştırmasının ulusal kalkınmaya olan katkısını topluma belirtmek ve gerek kamu gerekse özel sektör kuruluşlarında yöneylem araştırması yöntemlerinin benimsenmesine çalışmak,
  • Konferans, seminer ve toplantılar düzenlemek ve süreli yayınlar çıkarmaktır.

YAEM Kongre ve Kolokyumları

YA/EM Kongreleri her yıl düzenlenen ülkemizin en köklü mesleki ve bilimsel organizasyonlarından biridir. Kongremiz her yıl bir Endüstri Mühendisliği Bölümü’nün himayesinde gerçekleştirilmektedir.

Pamukkale University
Pamukkale University

Denizli
October 2022

Boğaziçi University
Boğaziçi University

İstanbul
July 2021

Başkent University, YAD
Başkent University, YAD

Ankara
June 2019

Mesleğimizin başarısı açısından ülkemizdeki doktora programlarının iyileştirilmesi ve doktora öğrencilerinin sayısının arttırılması büyük bir önem taşımaktadır. Derneğimiz bu doğrultuda 2002 yılından beri Doktora Öğrencileri Kolokyum'ları düzenlemektedir. Her kolokyum bir Endüstri Mühendisliği bölümünün himayesinde organize edilmektedir.

Galatasaray University
Galatasaray University

İstanbul
November 2021

Eskişehir Osmangazi University
Eskişehir Osmangazi University

Eskişehir
April 2019

Sabancı University
Sabancı University

İstanbul
November 2017

Yönetim Kurulu

M. Selim Aktürk
M. Selim Aktürk

Başkan

Bilkent Üniversitesi
Bahar Yetiş Kara
Bahar Yetiş Kara

Genel Sekreter

Bilkent Üniversitesi
Seçil Savaşaneril

Sayman

Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Cem İyigün

Üye

Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Gürkan Öztürk

Üye

Eskişehir Teknik Üniversitesi

İletişime Geç