Değerli YAD üyelerimiz,

2019 yılındaki faaliyetlerimizi genel olarak özetlersem:

1) 39. Yöneylem Araştırması ve Endüstri Mühendisliği Ulusal Kongremiz, YA/EM 2019, 12-15 Haziran 2019 tarihlerinde Başkent Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü tarafından düzenlenmiştir. YAEM 2019’da “Sağlık Sistemlerinde Yöneylem Araştırması ve Endüstri Mühendisliği” ana teması altında sağlık sistemlerinde verimlilik, üretkenlik, hasta erişiminin iyileştirilmesi ve hastaya verilen sağlık hizmetinin kalitesinin yükseltilmesi gibi konular tartışılarak Yöneylem Araştırması ve Endüstri Mühendisliği disiplinlerinin sağlık sektöründe ortaya çıkan problemlerin çözümünde kullanımının teşvik edilmesi sağlanmıştır. Ana tema ile ilgili çalışmaların yanı sıra, Kongre kapsaminda toplam 305 bildiri sunulmustur. 39. YA/EM kongremiz ile ilgili bilgilere kongre web sitesinden (www.yaem2019.org) ulaşabilirsiniz.

39. YA/EM kongremizi başarıyla düzenleyen Kongre Başkanı Prof. Dr. Berna Dengiz, ve Başkent Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü öğretim üyeleri, asistanları ve öğrencilerine tüm dernek üyelerimiz adına tekrar teşekkür ederim.

2) Yöneylem Araştırması / Endüstri Mühendisliği Doktora Kolokyumu 11-12 Nisan 2019 tarihlerinde Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü tarafından gerçekleştirilmiştir. YA/EM doktora programlarında yer alan öğrencilerin ileride işbirliği yapacakları meslekdaşları ile tanışabilecekleri ve araştırma konularını tartışabilecekleri bir forum oluşturmayı amaçlayan kolokyumla ilgili ayrıntılı bilgilere https://yaemkol2019.ogu.edu.tr/ sayfasından ulaşabilirsiniz. YAD doktora kolokyumuna farklı şehir ve üniversitelerden lisansüstü öğrencileri katılmış, ve 14 doktora öğrencisi sunum yapmıştır. Programda ayrıca konuk konuşmacılar ve paneller yer almıştır.

Kollokyuma ev sahipliği yapan olan Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümüne, ve Bölüm ve Düzenleme Komitesi Başkanı Prof. Dr. Nimetullah Burnak`a tüm dernek üyelerimiz adına tekrar teşekkür ederim.

3) Derneğimize 2018 yılında katılan 23 ve 2019 yılında katılan 21 yeni üyemizle, ve toplam üye sayımız 1443 oldu.

2020 yılı için kesinleşen etkinliklerimiz:

4) 40. Ulusal Kongremiz, YA/EM 2020, Boğaziçi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü tarafından 15-17 Haziran 2020 tarihleri arasında İstanbul'da düzenlenecektir. Kongrenin ana teması, "Veri Çağı'nda YA/EM" olarak belirlenmiştir. Kongre ile bilgiler sizlere YA/EM’20 Kongre Başkanı Prof. Dr. Taner Bilgiç tarafından duyurulacaktır.

5) YAD Doktoral kollokyumu Ekim 2020’da Galatasaray Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü tarafından İstanbul'da düzenlenecektir. Kollokyum ile bilgiler sizlere Kollokyum Düzenleme komitesi başkanı Prof. Dr. Gülçin Büyüközkan Feyzioğlu tarafından duyurulacaktır.

Derneğimizin bu önemli etkinliklerini düzenleyen Başkent Üniversitesi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Boğaziçi Üniversitesi ve Galatasaray Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümlerine tüm dernek üyelerimiz adına teşekkür ederim.

6) 2021 yılı 41. YA/EM Ulusal Kongresi düzenleme isteği için başvuru paketleri YAD Başkanı’na iletilmelidir. İlgilenen kurumların daha önce niyetlerini ve iletişim adreslerini belirten bir mesajı (akturk@bilkent.edu.tr) adresine yollamaları planlama aşamasında bizler için çok yardımcı olacaktır. Organizasyonu gerçekleştirecek kurum ve konferansın yeri YAD Yönetim Kurulu’nca belirlenecek ve Boğaziçi Üniversitesi'nde düzenlenecek olan 40. YA/EM 2020 kongresi Gala yemeğinde açıklanacaktır.

Devam etmekte olan faaliyetlerimiz:

7) Üye veri tabanı ve Dernek web sayfamız

Daha önceki web sayfamız, statik içerikli bir yapıya sahipti ve sadece web admin tarafından içerik güncellemeleri yapılabiliyordu. Bu web sayfalarına üniversite kaynaklı DNS sunucular tarafından yönlendirmeleri yapıldığı için bu yönlendirmelerde sorun olduğu zaman web sayfalarına yad.org.tr adresi üzerinden erişilemiyordu. Bu sorunu çözmek adına DNS kaydı üzerinde değişiklik yaparak alan adı turhost sistemine aktarıldı, ve Turhost'dan alan adı alındı. Web sayfası dinamik içeriğe sahip olacak şekilde yeniden oluşturuldu. Daha önce Excel dosyalarında tutulan üyelere ait tüm bilgiler web veritabanına (MySQL) aktarılarak yeni bir üyelik sistemi geliştirildi. Web veritabanı pythonanywhere.com adresi üzerinden oluşturulmuştur. Ayrıca yeni sistemde üyelik kayıt süreçleri de tekrar ele alınarak sadeleştirildi. Yeni üye kayıtlarının tamamen web ortamında gerçekleştirilmesi sağlandı. Kullanıcı yetkilendirmeleri sayesinde farklı sorgulamalar yapılabilir duruma geldi ve gerek finansal konuların takibi gerek ise üyeler ile ilgili diğer bilgilere (belirli bir üniversiteden mezun olanlar, belirli bir konuda çalışanlar, vb.) erişim kolaylaştırıldı. Web sayfamızın güncelliğini sağlamak için yeni bir takım oluşturuldu, ve bu yeni yapılanma ile ilgili bilgiler sizlere yönetim kurulu üyemiz Bahar Yetiş Kara tarafından iletilecektir.

1 Ekim 2018'de yürürlüğe giren Dernekler Yönetmeliği ek fıkrasına istinaden, üyelerin Adı Soyadı, TC Kimlik No ve doğum yılı bilgilerinin Dernekler Bilgi Sistemi üzerinden İçişleri Bakanlığı'na bildirilmesi gerekmekte idi. Üyelere e-posta yolu ile ulaşılarak, üyelerden online veri tabanında ilgili güncellemeleri yapmaları istenmiştir. Güncelleme ile ilgili e-postalar sonucunda üyelerin 235'i dönüş yaparak üye bilgilerini, 50'si de aidat ödemelerini güncellemiştir

Üye veri tabanımızın güncellenmesi konusundaki yoğun çabalarından dolayı yönetim kurulu üyelerimiz Seçil Savaşaneril Tüfekçi ve Gürkan Öztürk’e, ve Kutay Özgün’e teşekkür ederim.

8) Uluslararası İşbirliklerimiz

Alanımızdaki uluslararası mesleki örgütler olan IFORS (International Federation of Operational Research Societies) ve EURO (The Association of European Operational Research Society) üyeliklerimiz bu dönem de devam etti. 2020 IFORS konferansının düzenlenmesi için Boğaziçi Üniversitesi ile ortak yapmış olduğumuz başvuru son ikiye seçilerek finale kaldı. EURO’nun baslatmış olduğu üye ülke derneklerine standart bir logo hazırlanması çerçevesinde derneğimizin İngilizce logosu tasarlandı. Bu çalışma çerçevesinde İngilizce web sayfamızı yayınlayabileceğimiz bir hosting hizmetini de EURO sunacaktır. EURO tarafından düzenlenen 2018 Valencia ve 2019 Dublin konferanslarındaki toplantılarda derneğimiz temsil edilmiştir.

YAD tarafından düzenlenmiş olan Doktora Kollokyumları EURO tarafından mali olarak desteklenmeye uygun görülmüştür. 2019 INFORMS konferansında INFORMS yönetim kurulu ile yapılan görüşmelerde 2020 yılında Boğaziçi Üniversitesi’nde düzenlenecek olan 40. YA/EM Ulusal Kongre’mizde INFORMS’un da temsil edilmesi konusunda anlaşılmıştır. Ayrıca, INFORMS Uluslararası Aktiviteler komitesi, Türkiye’deki INFORMS Student Chapter’larının yapacağı aktivitelere görsel ve digital kaynaklar sağlayacağını belirtmiştir. Derneğimiz adına bizleri bu organizasyonlarda temsil eden yönetim kurulu üyemiz Cem İyigün’e derneğimizin uluslararası bilinirliğini arttırma konusundaki yoğun çabalarından dolayı teşekkür ederim.

Bu yıl Aralık ayında düzenleyeceğimiz Olağan Genel Kurulumuzla ilgili bilgiler sizlere yönetim kurulu üyemiz Seçil Savaşaneril Tüfekçi tarafından iletilecektir.

Bundan sonraki etkinliklerimizde görüşebilmek dileğiyle, iyi çalışmalar dilerim.

Saygılarımla,
M. Selim Aktürk
YAD Başkanı

Duyurular Görüntülemek için tıklayınız

41. YA/EM 2022 Kongresi

YA/EM 2022, 41. YA/EM Ulusal Kongremiz Pamukkale Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü tarafından “Değişen Dünyada YA/EM” ana teması ile 26-27 Ekim 2022 tarihlerinde Pamukkale Üniversitesi Kınıklı Yerleşkesinde düzenlenecektir.

YAD Olağan Genel Kurulu

Sayın Üyemiz,

Yöneylem Araştırması Derneğinin olağan genel kurulu 27 Aralık 2021 Pazartesi günü saat 17.30’da ODTÜ Endüstri Mühendisliği Bölümü’nde aşağıdaki gündemle toplanacaktır. Bu tarihte çoğunluk sağlanamadığı takdirde Genel Kurul 14 Ocak 2022 Cuma günü aynı yerde saat 17:30’da çoğunluk aranmaksızın toplanacaktır.

Dernek yönetim kurulu adına hepinizi genel kurula katılmaya davet ediyorum. Derneğin faaliyetleri hakkındaki görüşlerinizi ve önerilerinizi genel kurula taşımanız derneğimiz ve mesleğimiz açısından önemli olacaktır. Genel kurulda görüşmek dileği ile işlerinizde başarı ve esenlikler diler, saygılar sunarım.

Prof. Dr. M. SelimAktürk
YAD Başkanı

Gündem

  1. Yoklama
  2. Genel Kurul divanının oluşturulması
  3. Faaliyet raporunun tartışılması
  4. Denetleme kurulu raporunun tartışılması
  5. Yönetim kurulunun ibrası
  6. Bütçenin onaylanması
  7. Yeni yönetim kurulunun seçilmesi
  8. Öneriler

40. YA/EM 2021 Kongresi

40. Yöneylem Araştırması - Endüstri Mühendisliği Kongresi 4-7 Temmuz 2021 tarihleri arasında çevrimiçi olarak düzenlenmiştir.

Kongre ile ilgili bilgilere www.yaem2021.org sayfasından erişebilirsiniz.

Doctoral Colloquium

The 2021 doctoral colloquium was hosted by Galatasaray University on 4-5 November 2021. You can access the colloquium program and detailed information about the colloquium at https://yaemkol2021.gsu.edu.tr/

YAD Olağan Genel Kurulu

Sayın Üyemiz,

Yöneylem Araştırması Derneğinin olağan genel kurulu 18 Aralık 2019 Çarşamba günü saat 17.30’da ODTÜ Endüstri Mühendisliği Bölümü’nde aşağıdaki gündemle toplanacaktır. Bu tarihte çoğunluk sağlanamadığı takdirde Genel Kurul 25 Aralık 2019 Çarşamba günü aynı yer ve saat 17:30’da çoğunluk aranmaksızın toplanacaktır.

Dernek yönetim kurulu adına hepinizi genel kurula katılmaya davet ediyorum. Derneğin faaliyetleri hakkındaki görüşlerinizi ve önerilerinizi genel kurula taşımanız derneğimiz ve mesleğimiz açısından önemli olacaktır.

Genel kurulda görüşmek dileği ile işlerinizde başarı ve esenlikler diler, saygılar sunarım.

Prof. Dr. M. SelimAktürk YAD Başkanı

Gündem
1. Yoklama
2. Genel Kurul divanının oluşturulması
3. Faaliyet raporunun tartışılması
4. Denetleme kurulu raporunun tartışılması
5. Yönetim kurulunun ibrası
6. Bütçenin onaylanması
7. Dernek üye veri tabanı
8. Online aidat tahsilatı
9. YAD uluslararası etkinlikler
10. Yeni yönetim kurulunun seçilmesi

40. YA/EM 2020

40. Operations Research and Industrial Engineering congress(YAEM 2020) will be organized by Boğaziçi University Industrial Engineering.

2020 Doktora Öğrencileri Kolokyumu

Doktora öğrencileri kolokyumu Galatasaray Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümü tarafından Ekim 2020 tarihinde düzenlenecektir.

YAD Application Competition

Operational Research Association (YAD) gives YAD Application Award every year. Application Award will be given during the 39th National Operations Research and Industrial Engineering Congress held in 2019.
Click here to view application requirements and details

38. YA/EM

38. YA/EM Ulusal Kongresi Anadolu Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü tarafından 26-29 Haziran 2018 tarihleri arasında Eskişehir’de düzenlenmiştir. Kongrenin ana teması, “Dijital Dönüşüm/Endüstri 4.0” olarak belirlenmiştir. Kongre ile ilgili bilgilere http://yaem2018.org/ adresinden ulaşılabilir.

Show all