You are here

YAD Başkanlar

1975 - 79       Halim Doğrusöz, Orta Doğu Teknik Üniversitesi
1979 - 81       Melih Celasun, Orta Doğu Teknik Üniversitesi
1981 - 89       Ataç Soysal, İstanbul Teknik Üniversitesi
1989 - 96       Ömer Saatçioğlu, Orta Doğu Teknik Üniversitesi
1996 - 01       Çağlar Güven, Orta Doğu Teknik Üniversitesi
2001 - 03       Nesim Erkip, Orta Doğu Teknik Üniversitesi
2003 - 05       Haldun Süral, Orta Doğu Teknik Üniversitesi
2005 - 07       Refik Güllü, Boğaziçi Üniversitesi
2007 - 09       Refik Güllü, Boğaziçi Üniversitesi
2009 - 11       Taner Bilgiç, Boğaziçi Üniversitesi
2011 - 13       Taner Bilgiç, Boğaziçi Üniversitesi
2013 -            Mehmet Selim Aktürk, Bilkent Üniversitesi